Bøger / faglitteratur

Tilrettelæggelse af information : kommunikations- og kampagneplanlægning


Beskrivelse


Tilrettelæggelse af information – kommunikations- og kampagneplanlægning er en totalt revideret udgave i forhold til de foregående – og særdeles velkendte – forgængere fra 1991 og 1999. Bogen fokuserer på den teori og fremgangsmåde, der er fælles for al strategisk kommunikation. Uanset om den kaldes reklame eller informationskampagne, intern eller ekstern kommunikation, kommerciel eller ikke kommerciel, offentlig eller privat. Der sker en forrygende udvikling omkring kommunikation. Begreber og fænomener som integreret kommunikation, corporate communication og branding er opstået. Bogen maner til omtanke ved at ”genopfinde” det grundlæggende kommunikationsperspektiv. Lærebogens trykte del består af en tekst i 13 kapitler, 62 ”læs mere”-tekster, 54 eksempler og øvelser fra ”det virkelige liv” og en kommenteret litteraturliste med over 200 henvisninger. Den omfattende digitale del – bogens hjemmeside – er en dynamisk forlængelse af bogen; fra starten med 15 eksempler, 7 cases samt supplerende artikler og notater.

Anmeldelser (8)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Niels Pinholt

d. 18. dec. 2018

Sepstrup havde oprindeligt tiltænkt denne bog undertitlen 'med særligt henblik på ikke-kommercielle virksomheder og instutioner'. Han er gennem sine mange år som informationsanalytiker oftestødt på, at der dels er et stærkt behov for at effektivisere informationsprocesserne og dels et generelt øget informationskrav til ikke-kommercielle virksomheder. Heri ligger to af de væsentligsteårsager til bogens frembringelse. I et tæt og mættet sprog går Sepstrup med stringent logik i kødet på sit emne. Bogens 2. kapitel er en kort teoretisk baggrund for praktisk informationsarbejde,mens kapitel 3 viser en 8-trins planlægningsprocedure over informationsarbejde. Kapitel 4 og 5 handler hhv. om den strategiske og den taktiske del af planlægningen. Sepstrup behandlerinformationsarbejdet bredt. Det er underordnet, om man informerer via elektroniske medier, trykt presse eller noget helt tredje. Som det sig hør og bør afsluttes med korte gennemgange af hhv.omkostninger og effekt. Bogen henvendersig til professionelle informationsarbejdere, bibliotekarer f.eks. - Men alle, der på højere niveau beskæftiger sig med information, PR eller markedsføringkan hente nyttig viden.


Bibliotekernes vurdering

d. 12. feb. 1999

af

af

Niels Pinholt

d. 12. feb. 1999

Bogens titel er identisk med titlen på den bog, som Sepstrup udgav i 1991, og som siden er genoptrykt flere gange. Indholdet er imidlertid totalt omskrevet, selv om emnet og det grundlæggende budskab også er det samme! Sepstrup henvender sig til læsere, der uden afsæt i den egentlige kommunikations- og reklamebranche har brug for at skabe sig et grundigt og professionelt overblik over en informationsproces, dens fremgangsmåde, faldgruberne, målgruppedefineringen, eksponering, forståelse, erindring osv. Bogen gør endvidere en del ud af den efterfølgende evaluering. Den er meget teoretisk funderet men holder jordforbindelsen af praktiske eksempler, både undervejs i teksten samt som cases til slut. Den kan anvendes uanset om informationsmediet er trykt eller elektronisk, da den som sagt tager udgangspunkt i de helt teoretiske grundovervejelser. Sepstrups styrke som formidler er hans evne til at perspektivere fra teori til praksis, og hans mangeårige erfaring kommer læseren til gode via det ganske vist kompakte men alligevel klare og pædagogisk veltilrettelagte stof. Illustrationerne er denne gang overvejende i farver. Den gamle udgave af bogen med samme titel er forældet.


Journalisten

2006, nr. 12

af

af

Jakob Albrecht

2006, nr. 12


Markedsføring

1992, nr. 3

af

af

Paul Hegedahl

1992, nr. 3


Journalisten

1992, nr. 1

af

af

John Frølich, Marianne Hansen

1992, nr. 1


Mediekultur

Nr. 17 (1992)

af

af

Bo Fibiger

Nr. 17 (1992)


Mediekultur

Nr. 32 (2001)

af

af

Leif Becker Jensen

Nr. 32 (2001)


Markedsføring

1999, nr. 2

af

af

Susanne Louw

1999, nr. 2