Bøger / faglitteratur til børn

Tjek på dansk - i anden


Beskrivelse


Tjek på dansk er en række hæfter til danskundervisningen, hvor eleverne gennem hele skoleåret, sideløbende med den øvrige undervisning, kan tilegne sig forskellige grundlæggende danskfaglige færdigheder via varierede og differentierede opgavetyper og arbejdsformer og gennem masser af supplerende spil, lege og aktiviteter. I Tjek på dansk i anden arbejder eleverne med alfabetisk rækkefølge, rimdele, stavelsesdeling af ord, almindelige konsonantklynger i forlyd og udlyd, bøjning af navneord/substantiver, introduktion af ordklasserne udsagnsord/verber og tillægsord/adjektiver, sammensatte ord, identifikation af lange og korte vokaler, hyppigt forekommende betingede vokaludtaler, dobbeltkonsonanter, konsonantforveksling, stumt d og h og automatisering af hyppige småord. Gennem hele hæftet er sproglig opmærksomhed og ordkendskab et gennemgående fokus, ligesom materialet tilbyder eleverne rigelige skriveanledninger.

Anmeldelser (1)


Læsepædagogen

Årg. 70, nr. 5 (2022)

af

af

Susanne Johansen

Årg. 70, nr. 5 (2022)