Bøger / faglitteratur

Totalentreprise : almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed (ABT 18) med kommentarer


Beskrivelse


Totalentreprise forligger nu i en 6. udgave. Bogen udkom første gang i 1981, hvor der endnu ikke fandtes særlige standardvilkår for totalentreprise. Først kom ABT 93 og senere kom de nye standardvilkår ABT 18. ABT 18 minder i store træk om AB 18, som man med enkelte korrektioner har gjort til standardvilkår. Imidlertid viser det sig, at retsvirkningen af totalentreprise adskiller sig langt mere fra retsvirkningen af andre entrepriseformer, end udformningen af ABT 18.Ud over at udfolde den nyere retspraksis og omfattende retslitteratur om totalentreprise fokuseres fremstillingen på de særlige regler, der kendetegner totalentreprise til forskel for anden form for entreprise. Et af bogens hovedærinder er at give læseren og praktikeren indsigt i de udfyldende retsregler om totalentreprise, herunder hvad parterne skal være opmærksomme på, når en aftale indgås. Bogen henvender sig til praktikere, studerende og andre, der interesserer sig for totalentreprise. (Forlagets hjemmeside).

Anmeldelser (2)


Arkitekten

årg 83, nr 15(1981)

af

af

S.

årg 83, nr 15(1981)


Revision & regnskabsvæsen

Årg. 63, nr. 12 (1994)

af

Årg. 63, nr. 12 (1994)