Bøger / faglitteratur / vejledninger

Træbyggeri i brandklasse 1 og 2


Beskrivelse


Håndbogen giver et overblik over brandkravene i BR18 for træbyggeri i brandklasse 1 og 2, og hvordan kraven kan opfyldes. Henvender sig primært til professionelle i byggeriet, men kan også anvendes til undervisning på de tekniske uddannelser og i efteruddannelsen.