Bøger / faglitteratur / vejledninger

Træspær : valg, opstilling og afstivning


Beskrivelse


TRÆ 75 beskriver i detaljer, hvorledes afstivningen af tagkonstruktioner kan udføres enten med gitterbjælker og skråafstivning af trækbånd eller med pladebeklædning lagt direkte på spærene eller på taglægterne. Håndbogen giver grundlaget for valg og bestilling af spær. Mulighederne for udvekslinger og sammenskæringer i en tagkonstruktion beskrives. Desuden behandler bogen anvendelse af træbjælker til bjælkespær og bjælkelag.