Bøger / faglitteratur

Tro i den byzantinske verden


Beskrivelse


Om troen og kristendommens centrale rolle i den byzantinske verden. Med en skitse af den byzantinske kirkes historie og centrale aspekter ved kirkens liv bl.a. hellige steder, troens natur, kunst, arkitektur og ikoner.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 2. nov. 2005

af

af

Erik Nicolaisen Høy

d. 2. nov. 2005

Kirkehistorisk introduktion til den østligt ortodokse kristne tro. Bogen starter i år 330 hvor kejser Konstantin grundlægger Konstantinopel (Byzans) som hovedstad. Den slutter i år 1453 med ottomanernes erobring af byen. Indledningsvis giver bogen et historisk rids af det byzantinske riges historie. Først som udløber af Romerriget, dernæst som mellemled mellem det kristne Europa og islam. Herunder kontroverserne mellem paven i Rom og patriarkerne som førte til et brud i 1054. Hovedparten af bogen beskæftiger sig med karaktertræk ved den ortodokse kirke: forholdet mellem stat og kirke, kirkens organisatoriske hierarki, uddannelse, askese, klostre, hellige steder og personer, liturgi, trosliv osv. Et særligt afsnit om byzantinsk kunst. Afslutningsvis giver forfatteren et bud på en byzantinsk verdensopfattelse. Overalt er indsat små temabokse. Bogen er gennemillustreret med farvefotos, især af kunst. Bogen er overvejende beskrivende med mange faktuelle oplysninger. Indbydende layout i næsten lommeformat gør bogen indbydende for et bredt publikum. Der er kun få overlappende værker. Forfatteren er universitetsuddannet og -ansat i USA og England med speciale i kirkehistorie.