Bøger / faglitteratur

Troværdig journalistik : et spørgsmål om etik og nøjagtighed


Beskrivelse


Troværdighed er afgørende for nyhedsmedier. Imidlertid viser flere undersøgelser at danskerne opfatter journalister som en af de mindst troværdige faggrupper. Kan man overhovedet stole på de informationer, som nyhedsmedierne bringer og på de arbejdsmetoder som journalister anvender? Ny bog undersøger journalistikkens trovrædighed.
At nyhedsmedierne opfattes som troværdige er en forudsætning for, at de bliver læst, set eller lyttet til, og en forudsætning for, at de kan opretholde deres institutionelle særstatus som den fjerde statsmagt. Af samme grund er troværdighed et centralt begreb i nyhedsmediernes selvforståelse, men også et begreb, der lader sig definere og undersøge på en lang række forskellige måder. Gennem en række grundige analyser fokuserer bogen på journalisters forhold til presseetik, på nøjagtigheden af de nyheder, som nyhedsmedierne producerer, på den journalistiske vinkling på tværs af medieplatforme og på det journalistiske sprog. Derudover diskuterer bogen nyhedsmediernes mulighed for at øge deres troværdighed ved at være mere transparente omkring for eksempel de journalistiske arbejdsmetoder samt spørgsmål om fejl og rettelser. Bogens analyser er blevet til i et samarbejde mellem Center for Nyhedsforskning ved Roskilde Universitet og Medieombudsmændene på DR, TV 2 og Politiken.