Bøger / faglitteratur

Tværfagligt samarbejde : perspektiv og strategi


Beskrivelse


Om det tværfaglige samarbejde som en proces i organisationen. Fremstillingen er baseret på samfundsvidenskabelig forskning og teoriudvikling og udgangspunktet er en afdeling på et sygehus.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

2006

af

af

Jytte Bræmer

2006

At tværfagligt samarbejde er en nødvendighed i løsningen af de mere og mere komplekse opgaver er det faktum, der er udgangspunktet for bogen. Bogens fokus er derfor at identificere og analysere det forhold, at det er så svært at få det tværfaglige samarbejde til at fungere. Forfatterne anlægger forskellige perspektiver på emnet. Et socialpsykologisk perspektiv, hvor rolleteori er omdrejningspunktet. Hvordan spiller roller ind som en barriere for et godt samarbejde? Professionsperspektivet omfatter det forhold, der handler om afkald på autonomi og simpel magt. Organisationsperspektivet påviser, hvordan bureaukrati og organisationsstrukturer kan lægge sig som en hindring for de bedste intentioner om et tværfagligt samarbejde. Endelig anlægges et kundskabssociologisk perspektiv, hvor emner som kommunikation, virkelighedsopfattelse, kompetencer mv. er med til at forhindre mennesker i at nå hinanden. Emnet er set ud fra sundhedsvæsenet, men kan sagtens omsættes til andre sammenhænge. Bogen bevæger sig på et relativt højt teoretisk niveau. Det er en 2. udgave, og der er i forhold til 1. udgaven tilføjet afsnit om teamdannelse, brugeraspektet og behovet for tværfaglig vejledning. I jagten på et eksemplar af 1. udgaven til sammenligning afsløres, at der er et ganske stort behov for supplering af titlen, ændringer eller ej. Der er ventetid stort set i hele det østjyske og fynske område.


Sygeplejersken

Årg. 107, nr. 11 (2007)

af

af

Cecilie Sveistrup

Årg. 107, nr. 11 (2007)


Psykologisk pædagogisk rådgivning

Årg. 44, nr. 2 (2007)

af

af

Bjørn Glæsel

Årg. 44, nr. 2 (2007)


Dansk pædagogisk tidsskrift

2008, nr. 2

af

af

Morten Ejrnæs

2008, nr. 2