Bøger / faglitteratur til børn

Tyskland


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 9. sep. 2002

af

af

Poul Wibbert Esberg (skole)

d. 9. sep. 2002

Et land er vel altid i forandring, og serietitlen skal da også bare angive, at bogen forsøger at tage pulsen på det pågældende land her og nu. Og når man har læst bogen om Tyskland, er det slående, at lighederne mellem Danmark og Tyskland er så store. Bogen er en slags geografibog med vægten lagt på samfundsforhold. Der er ikke mange diagrammer og tal. Teksten lægger mere vægt på at beskrive, hvordan samfundet takler fx miljøspørgsmål, den ændrede familiestruktur, økologi, uddannelse, sociale spørgsmål og mange andre ting. Integrationsproblemerne med det tidligere Østtyskland bliver også taget op. Inden for hvert felt kommer en ganske almindelig tysker, som har sit virke inden for feltet, så til orde og fortæller om sine håb og bekymringer. Og de udtalelser viser, at harmoniseringen mellem vore to lande er ganske fremskreden. En komprimeret side sidst i bogen giver et fint overblik over de historiske, økonomiske og kulturelle relationer mellem Dk og Tyskland. Desuden er der en udmærket ordliste og en lille materialeliste med et par netadresser. Bogen er velegnet for 7.-8. klasse til emnearbejde e.l.


Bibliotekernes vurdering

d. 9. sep. 2002

af

af

Lars Larsen

d. 9. sep. 2002

Den 12. bog i serien Et land i forandring. Opbygningen er den samme som i de foregående: 9 kapitler af vekslende længde beskriver landets historie, landskab og klima, naturressourcer, miljøforhold, befolkningsforhold og arbejdsmarkedet. Historisk starter bogen kort efter afslutningen af 2. Verdenskrig, hvor Tyskland blev delt i Øst- og Vesttyskland, og den kommer kort ind på delingen og genforeningens konsekvenser, men overvejende handler bogen om landets aktuelle situation. I hvert kapitel er der et afsnit, hvor tyskere selv kommer til orde og fortæller om livet i deres land. Den faktamættede tekst er sat i en stor letlæselig typografi, og den suppleres hyppigt af store og små farvefotos med fyldige billedtekster. God forside og en dækkende bagsidetekst. Et fint supplement til Tyskland - et land i Europa, 2001/03. Fra 12 år.


Bibliotekernes vurdering

d. 11. aug. 2004

af

af

Lasse Andersson (skole)

d. 11. aug. 2004

En informationsmættet og vel tilrettelagt bog om vores nabo mod syd. Som de øvrige bøger i serien Lande i verden kommer bogen langt omkring. Efter indledningen følger syv hovedafsnit der bl.a. behandler Tysklands brogede fortid, landskab, klima, landbrug, industri, resurser, miljø og befolkning. Afsnittene er præget af en tospaltet, tætskrevet tekst der suppleres med gode farvefotos, grafer, kort, faktabokse m.m. Layoutet er behageligt og appellerende. Af særlig interesse er beskrivelsen af genforeningen af Øst- og Vesttyskland og de kolossale økonomiske resurser det har krævet og stadig kræver, men også beskrivelsen af Tysklands miljøpolitik er interessant. Bag i bogen findes ordforklaring og litteraturliste. Alt i alt giver bogen et fint og nuanceret billede af Europas folkerigeste land. Den lidt krævende tekst kan læses fra 7. klasse (ca. 14 år), og bogen vil være velegnet til tema- og projektarbejde, men den kan også med fordel benyttes hvis man fx planlægger en ferie i Tyskland. Vi har nogle nyere titler om Tyskland, bl.a. Peter H. Petersens Tyskland - et land i Europa, 2000 og Tyskland fra serien Et land i forandring, 2002, men denne titel er et glimrende supplement.