Bøger / faglitteratur

Udfordringer i kognitiv terapi : hvad gør man, når standardmetoderne ikke virker?


Beskrivelse


Hvor kan klinikeren vende sig hen, når den "standardiserede" kognitive terapi ikke ser ud til at virke? Hvorfor er visse patienter tilsyneladende ude af stand (eller uvillige) til at samarbejde eller forstå de grundlæggende teknikker? Og hvordan kan terapeuter forholde sig effektivt til deres patienters - og deres egne - følelsesmæssige reaktioner herpå? I denne bog - hvor talrige illustrative caseeksempler belyser udfordringerne - bygger Judith S. Beck videre på sin meget roste bog "Kognitiv terapi - teori, udøvelse, refleksion". Det er hendes mål at hjælpe klinikeren med at identificere og løse problemer over for et spektrum fra almindelige kliniske fejl til komplekse behandlingsmæssige udfordringer.