Bøger / faglitteratur / statistikker

Udkantsdanmark og sammenhængskraft i Danmark : en helhedsanalyse


Beskrivelse


Statistik over og analyse af de danske udkantsområders økonomiske, demografiske og infrastrukturelle udvikling.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. aug. 2014

af

af

Bent Birk Kristensen

d. 19. aug. 2014

Bogen har professionel interesse for politikere og embedsmænd, men mange andre med almen interesse for yderområdernes situation får her en veldokumenteret analyse.

Hvordan hænger Danmark sammen og hvordan er forholdene i Udkantsdanmark? Bogen præsenterer en omfattende og stofmættet helhedsanalyse af yderområdernes situation og udvikling på områder som befolkningsudvikling, uddannelses- og transportforhold, IKT, ejendomsforhold og levevilkår ligesom regionaløkonomiske og -politiske forhold i Danmark og Europa præsenteres. Bogen har et omfattende datagrundlag og er forsynet med mange statistiske oplysninger præsenteret i tabeller, kort og figurer. Endvidere er der efter hvert kapitel fakta- og tankebokse til et hurtigt overblik. Forfatteren er cand.polit. og leder ved Center for Tourism and Culture Management ved CBS.

Forfatteren har en omfattende produktion bag sig om bl.a. regionalpolitiske og turistmæssige forhold. Nærværende bog udgør den første samlede analyse af forholdene i Udkantsdanmark.

En vigtig og statistisk velfunderet bog til belysning af forholdene i danske yderområder og hvilke udviklingsmuligheder der er.


Danske kommuner

Årg. 45, nr. 25 (2014)

af

af

Tom Ekeroth

Årg. 45, nr. 25 (2014)