Bøger / faglitteratur

Udspil om læring i arbejdslivet


Beskrivelse


Indhold: Knud Illeris: Fra erhvervsrettet uddannelse til læring i arbejdslivet. Læring på arbejdspladsen / Christian Helms Jørgensen & Niels Warring. Pernille Bottrup: At skabe rum for læring i arbejdslivet. Lærings- og kompetencebegreberne i arbejdslivsforskningen / Steen Høyrup & Kim Pedersen. Bente Elkjær: E-læring på arbejdspladsen. E-læring systemer i arbejdsrelateret projektpædagogik / Lone Dirkinck-Holmfeld, Håkon Tolsby & Tom Nyvang. Det båndstyrede bageri og den ustyrlige styrelse / Vibeke Andersen & Christian Helms Jørgensen. Bruno Clematide: Samtaler om kvalifikationer, kompetencer og læring.

Anmeldelser (2)


Dansk pædagogisk tidsskrift

2003, nr. 2

af

af

Erik Laursen

2003, nr. 2