Bøger / faglitteratur

Udvalgte tekster. Bind 2


Beskrivelse


Et kommenteret udvalg af Webers tekster fra perioden 1895-1920, dækkende et bredt spektrum af de emner han beskæftigede sig med.