Bøger / faglitteratur

Ugeskemarevolutionen : få ro, trivsel og overskud i lyset af folkeskolereformen


Beskrivelse


I 16 kapitler sættes der fokus på, hvordan man kan indføre undervisningsmetoden "UgeskemaRevolutionen" i skolen på alle klassetrin. Grundidéen er, at eleverne gennem arbejdet bliver gode til at strukturere deres egen læring, til at samarbejde og til at hjælpe hinanden.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 20. feb. 2019

af

af

Ingelise Blom Hansen

d. 20. feb. 2019

Karina Winther fremhæver ugeskemarevolutionens fordele i tiden efter den nye reform. Metodens strukturer effektiviserer forberedelsen, samtidig med at læreren på tætteste vis kan følge sine elevers faglige udvikling. For lærere og lærerstuderende.

I 16 kapitler sættes der fokus på, hvordan man kan indføre metoden i skolen på alle klassetrin. Grundideen er, at eleverne gennem arbejdet bliver gode til at strukturere deres egen læring, gode til at hjælpe andre og gode til at samarbejde. Metoden giver mulighed for høj grad af differentiering. Desuden diskuteres inklusion, klasseledelse, trivsel, mål og handleplaner lige som elevinddragelse og forældresamarbejdet også hver får et kapitel. Når eleverne på denne måde bliver selvhjulpne, frigives der tid til, at læreren kan få mere tid til den enkelte elev. Hvert kapitel er fyldt med praksiseksempler og fotos fra undervisningssituationer.

Forfatteren skriver med stor begejstring. Det smitter. Det er dejligt, at der er eksempler fra både indskoling, mellemtrin og udskoling.

Man kan også inspireres af Classbuilding & teambuilding med cooperative learning strukturer.


Bibliotekernes vurdering

d. 28. nov. 2012

af

af

Karsten Boll

d. 28. nov. 2012

Spændende læsning for alle undervisere i folkeskolen - ikke mindst i en tid med fokus på lærernes arbejdstid. Bogen bør gøres til genstand for debatter i personalegruppen om anderledes måde at organisere sin undervisning på.

Gennem 17 kapitler får forfatterne beskrevet, hvordan de med de nyindøvede arbejdsvaner hos eleverne, opnår, at de bliver mere selvhjulpne. De har struktureret deres undervisning - forberedelsesmønster og udførelse, anderledes bl.a. med elev-elev hjælp. Derved får læreren frigivet tid til at overkomme elever, der kræver mere tid, uden der går noget fra andre. Ugeskema er afprøvet gennem flere års på de fleste forskellige klassetrin - både som noget, en enkelt lærer selv gør til noget, som er gennemført i hele teamet. Grundlæggende går det ud på, at eleverne arbejder med opgaver, problemstillinger, der passer til deres individuelle niveau - undervisningsdifferentiering. Gennem de forskellige kapitler redegør forfatterne for, hvordan de tackler inklusion, differentiering, optimering af elevernes arbejdstid, fastholder elevernes begejstring for at lære, opøver ansvarlighed for eget liv og egen læring. Let læst og let forståelig med gode illustrationer og oversigter. Fri adgang til www.ugeskemarevolutionen.dk.

Bogen indeholder er klart elementer fra "cooperative learning" og "classroom manegement", men jeg har ikke set tilsvarende lettilgængeligt materiale.

Oplagt anskaffelse.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 2. apr. 2013

af

af

Tonny Hansen

d. 2. apr. 2013


Skolestart

Årg. 50, nr. 2 (2020)

af

af

Dorthe B. Clausen

Årg. 50, nr. 2 (2020)