Bøger / faglitteratur

Ulighed : hvad stiller vi op?


Beskrivelse


Anthony B. Atkinson er foregangsmand inden for forskningen i ulighed. Han præsenterer med "Ulighed" en række tiltag, der kan medføre en reel ændring af indkomstfordelingen i de udviklede lande. Vi kan faktisk gøre meget mere, end skeptikerne tror. Han viser, at de udviklede lande har råd til at føre en aktiv politik mod ulighed, der ikke hæmmer økonomisk vækst, og som kan fungere sideløbende med globaliseringen. Han anbefaler en ambitiøs plan, der griber ind i teknologi, beskæftigelse, social sikring, kapitaldeling og beskatning.Atkinson mener, at vi som samfund heller ikke gør nok for at bekæmpe den øgede fattigdom, der følger med stigende ulighed.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 1. okt. 2015

af

af

Jytte Bræmer

d. 1. okt. 2015

En engelsk økonom forsøger at besvare spørgsmålet: Kan det lade sig gøre at mindske den økonomiske ulighed? Fortrinsvis for økonomer og politikere.

Der findes mange forskellige former for ulighed i samfundet. Her fokuseres der på den økonomiske ulighed for det enkelte menneske. Bogen falder i tre dele. Første del er en diagnose. Hvad menes der med ulighed, hvad er omfanget, og findes der perioder, hvor uligheden er mindsket. 2. del opremser 15 tiltag, som de forskellige lande kan gennemføre for at mindske uligheden, og endelig i 3. og sidste del analyserer forfatteren, hvorvidt de er realistiske at gennemføre. Ordliste, noteapparat og stikordsregister afslutter bogen.

Forfatteren angiver, at målgruppen er den almindelige læser, der interesserer sig for samfund og politik. Men den fordrer en del viden om økonomiske mekanismer og udregningsmetoder. Begreber som Gini-koefficienten forudsættes kendt, og der er et væld af grafer, der ikke er for menigmand. Den skrives med et engelsk udgangspunkt, men forholder sig til emnet internationalt. Så målgruppen vil reelt være økonomer og økonomistuderende og kan fungere som baggrundsviden for politiske beslutningstagere. Ulighedstemaet er et varmt emne i den politiske debat, så det er en væsentlig og gennemarbejdet bog på et højt niveau.

Herhjemme behandles temaet af Lars Olsen, bl.a. i Den nye ulighed, dog på et lettere tilgængeligt niveau.


Danske kommuner

Årg. 46, nr. 29 (2015)

af

af

Preben Siggaard

Årg. 46, nr. 29 (2015)