Bøger / faglitteratur

Ulighedens økonomi


Beskrivelse


Forfatteren undersøger hvilke socioøkonomiske mekanismer, der producerer den stigende ulighed i formuer og lønindkomster, og præsenterer på den baggrund nogle tanker om en mere retfærdig og effektiv omfordeling.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 24. sep. 2014

af

af

Søren Brunbech

d. 24. sep. 2014

Læsere med interesse for politisk-økonomisk forhold, får her mulighed for at stifte bekendtskab med en af tidens mest omtalte økonomiske tænkere.

Thomas Piketty har vakt opsigt blandt politikere og økonomer verden over, især efter udgivelsen af den engelske version af hans hovedværk Capital in the twenty-first century. Det er et af hans tidligere værker, der her som det første foreligger på dansk. I den politiske debat om ulighed og omfordeling, er det klassiske højresynspunkt at overlade det til markedskræfterne at maksimere den samlede velstand, der også vil komme de dårligst stillede til gode, over for venstrefløjssynspunktet om nødvendigheden af en statslig omfordelingspolitik. Han undersøger hvad det er for socioøkonomiske mekanismer der producerer den stigende ulighed man oplever i disse år i formuer og lønindkomster, og præsenterer på den baggrund nogle tanker om en mere retfærdig og effektiv omfordeling.

Pikettys analyser bygger især på franske forhold, og der er kun enkelte ajourføringer i forhold til originaludgaven fra 1997. Det svækker ikke hans økonomiske argumentation, men kan måske betyde at bogen i mindre grad kan bruges af den almindelige deltager i samfundsdebatten.

Kapitalismens ansigterLighed er en antologi der fra forskellige vinkler kritisk diskuterer kapitalismen. Lighed er lettere tilgængelig, og handler især om de sociale konsekvenser af ulighedKapitalismens ansigter er en antologi der fra forskellige vinkler kritisk diskuterer kapitalismen. er lettere tilgængelig, og handler især om de sociale konsekvenser af ulighed.


Weekendavisen

d. 3. okt. 2014

af

af

Frede Vestergaard

d. 3. okt. 2014


Information

d. 3. okt. 2014

af

af

Jesper Jespersen

d. 3. okt. 2014