Bøger / faglitteratur til børn

Ulve


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 22. juli 2010

af

af

Henrik Munch Jørgensen

d. 22. juli 2010

Fantastiske dyr hedder en ny fagbogsserie, hvori denne bog om ulve indgår. Derudover kommer der også titler i serien om bl.a. tigre, slanger, hajer og ørne. Bogen kan læses af børn fra 10 år og kan anvendes både til faglige læsekurser eller til faglig fordybelse i fag som eksempelvis natur/teknik.

Det er en rigtig god fagbog, som giver en spændende indføring i en fascinerende dyrearts levevis. Jen Green har godt styr på de faglige begreber og kommer flot hele vejen rundt om emnet. Det er spændende læsning og en bog, som dyreglade børn vil læse med stor interesse. Alle bogens sider indeholder store og flotte farvebilleder af ulve, som meget tydeligt og illustrativt viser deres adfærd, kropssprog, mimik mv. Bogen gennemgår bl.a. emnerne flokliv, jagt, kommunikation, formering, livscyklus og ulvearter.

Lars-Henrik Olsens Ulv mod elg, 2010 er en kombination af fag- og skønlitteratur, som vil ramme samme målgruppe som denne bog.

God fagbog om ulve, som både kan lystlæses og anvendes til undervisningsbrug i forbindelse med faglige læsekurser eller til faglig fordybelse. Bogen kommer flot rundt om ulvenes univers og giver lyst til yderligere fordybelse i emnet. En god start på en ny fagbogsserie.


Bibliotekernes vurdering

d. 16. aug. 2001

af

af

Hans Radsted (skole)

d. 16. aug. 2001

Det er 12. bind i serien og bogen fører sin læser langt omkring i familien canidaes verden, der jo både omfatter ulve, sjakaler, prærieulve, ræve, vild- og tamhunde, og der er fyldige oplysninger om dem alle. Teksten kan læses fra ca. 12 år og bogen kan bruges på linie med de mange andre, vi har om emnet. Forfatteren er kendt for en række emnemæssigt meget forskellige fagbøger til børn og som redaktør af andre. Bogens emner er en præsentation af familien, krop og sanser, adfærd, formering, levesteder og et faktaafsnit med lidt om fjender, ulve og mennesker og beskyttelse. Hvert emne er behandlet ved en række dobbeltopslag med en fortællende brødtekst og en række supplerende oplysninger hver knyttet til en farveillustration. De er ikke alle lige gennemtænkte, f.eks. fortælles om behovet for stærke lunger, men på den tilhørende tegning af ulvens indre organer ses de ikke. Det kan også godt virke lidt forvirrende, at arterne blandes mellem hinanden, når oplysningerne skal illustreres. Der er en god ordliste, et stikordsregister og også en overskuelig indholdsfortegnelse. Bogen giver mange oplysninger i et ikke alt for let læst sprog, så kommer man igennem den, ved man ganske meget om canidae.


Bibliotekernes vurdering

d. 16. aug. 2001

af

af

Bente Nielsen

d. 16. aug. 2001

Denne bog om ulve udsendes i den informative og populære serie Alverdens dyreliv, der efterhånden omfatter en halv snes bøger. De ligner alle hinanden i udstyr og opbygning, og også nærværende bog er flot, indbydende og med et relevant fagligt indhold. Efter en præsentation af ulvefamilien fortælles der generelt om kropsbygning, sanser og adfærd. De næste afsnit handler om levesteder og livscyklus, og der afsluttes med forskellige oplysninger om ulvenes forhold til omverdenen. En grundig ordliste og et udmærket register afrunder bogen. Her er megen viden at hente, og seriens kendetegn og kvalitet, der består i den fine sammenhæng mellem det faglige niveau, det tilpassede sprog og de flotte, spændende illustrationer, gælder også for denne bog. Hvert kapitel består af en indledende tekst, der suppleres af flotte, informative farvefotos og fyldige billedtekster. Layoutet er indbydende, åbent og varieret. Bogens faglige niveau kan bedst sammenlignes med Karen Dudley Ulve, 1997, mens dens fremtoning er mere sprælsk og tidssvarende. Bogen kan anvendes fra 12 år.