Bøger / faglitteratur / statistikker

Ulykker i Danmark 1990-2009


Beskrivelse


På baggrund af data fra Ulykkesregistreret ved Statens Institut for Folkesundhed beskrives knap 20 års udvikling inden for trafikulykker, arbejdsulykker og hjemme-fritidsulykker, og der fokuseres derudover på børn, unge og ældres ulykker.