Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Un, deux, trois - eksamen i fransk på A- og B-niveau


Beskrivelse


Praktiske oplysninger om både skriftlig og mundtlig eksamen på A- og B-niveau, sprog- og kommunikationsstrategier, råd til opbygning af argumentation, forklaring, billedbeskrivelse, tekstgennemgang, personkarakteristik, resumé samt perspektivering. Der gives råd om udfærdigelse af talepapir og indeholder desuden mundtlige og skriftlige opgaver.