Bøger / faglitteratur

Undersøgelser af børn, unge og medier


Beskrivelse


Præsentation af tilgange og traditioner i børne- og ungdomsmedieforskningen og beskæftiger sig med børn og unges egne perspektiver i forskningsprojekter - med interview, etnografiske metoder og mixed methods som redskaber til undersøgelser af børn og unges mediebrug.