Bøger / faglitteratur / bibliografier

Undervisningsdifferentiering i fag


Beskrivelse


Udgangspunkt for denne antologi er, at undervisningsdifferentiering er det bærende princip for al undervisning, i alle fag og på alle alderstrin. Hvert fag byder imidlertid på forskellige muligheder og udfordringer i forhold til undervisningsdifferentieringen.
Bogen henvender sig til lærere i grundskolen og til undervisere og studerende på læreruddannelsen og i efter-videreuddannelsen.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 2. nov. 2012

af

af

Hans-Christian Uth

d. 2. nov. 2012

For lærerstuderende og undervisere i grundskolen.

Bogens titel antyder, at ikke alle skolens fag behandles i bogen. Det gør syv af skolens 18 fag, men sådan at både sprogfag, kulturfag, naturfag og praktisk-musiske fag er repræsenteret. Bogens første kapitel er en teoretisk funderet indføring i undervisningsdifferentieringens baggrund, udfordringer og muligheder. Herefter følger kapitler skrevet af professionsudøvere, som giver eksempler på differentiering i praksis i de udvalgte fag. I alle syv fag gives eksempler på undervisningsforløb og realiseringer af differentieringstanken, men det gøres meget forskelligt, sådan at en samlet læsning af bogen kan have relevans - uanset fagområde. Enkelte fagområder i grundskolen vil ikke føle sig repræsenteret eller dækket ind; det gælder bl.a. idræt, samfundsfag og nogle af de praktisk-musiske fag. Bogen rummer en kort indholdsfortegnelse og ikke noget stikordsregister, hvilket vanskeliggør en brug af bogen som opslagsbog. Bogens forfattere præsenteres kortfattet sidst i bogen.

Vi har ikke tilsvarende udgivelser om differentiering i skolefag, men fra 2007 findes den amerikanske Differentiering i klasseværelset, fra 2010 Undervisningsdifferentiering : status og fremblik og fra 2011 rapporten Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip.

En praksisorienteret udgivelse på et felt, som folkeskolen stadig har store vanskeligheder med at tackle.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 4. jan. 2013

af

af

Hans Jørgen Kristensen

d. 4. jan. 2013