Bøger / faglitteratur / barndomserindringer

Ung i gamle dage. Bind 3 : Hjordedreng og ung karl i gamle dage : fire vestjyder fortæller


Beskrivelse


Fire vestjyske mænd, som var hjordedrenge (tjenestekarle) i mellemkrigstiden til tiden lige efter 2. verdenskrig, fortæller om deres barndom og ungdom i tiden før landbrugets mekanisering.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 4. okt. 1999

af

af

Eva Lodal

d. 4. okt. 1999

3. samling af Ung i gamle dage; 1. og 2. samling er udgivet 1997-1998. Også dette bind rummer interviews med vestjyder, der har været tæt knyttet til landbruget som erhverv og som livsform; her er det så fire ældre mænd, der fortæller lidt om deres baggrund og især om at komme ud og tjene lige efter konfirmationen eller allerede fra 8-årsalderen. Tidsrammen er fra 30'erne til efterkrigsårene, og emnerne er de nære – arbejdet, fritiden, pengene og lidt om familien derhjemme. Indimellem lyder et par berettere som om de egentlig ikke synes, der er noget særligt at fortælle om, mens en anden giver en mere personlig og levende fremstilling; ingen får dog større hjælp af intervieweren, som ikke gør mange forsøg på at fastholde en tanke eller bore lidt dybere i et udsagn. De fire interviews efterlader indtryk af et jævnt og meget virksomt – men ikke nødvendigvis særlig muntert – liv i det vestjyske; overvejende positivt erindret, fortalt med enkelte gode øjebliksbilleder og med lokalkolorit i form af person- og stednavne. Bogens ærinde er et forsøg på at levendegøre en ikke så fjern fortid og et uddøende erhverv, og den henvender sig nok primært til læsere med egen erindring om perioden og/eller egnen.