Bøger / faglitteratur

Ungdomsliv : mellem individualisering og standardisering


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 14. apr. 2009

af

af

Sune Hundebøll

d. 14. apr. 2009

Bogen henvender sig primært til lærere, socialarbejdere, politikere og andre der beskæftiger sig med unge eller ungdomspolitik. Den kan også læses af unge i forbindelse med opgaver på ungdomsuddannelserne og forældre, der ønsker indsigt i ungdommens vilkår.

Antologiens forfattere er alle tilknyttet Center for Ungdomsforskning og repræsenterer tilsammen en lang række publikationer og forskningsprojekter. Igennem bogens mange kapitler beskrives forskellige sider af ungdomslivet; uddannelse, fritid, kultur, kærlighed og sociale tilhørsforhold. Der er også fokus på unges risikoadfærd som misbrug, cutting og kriminalitet. De unge skal markere sig som personer med en egen identitet, samtidig med at de mødes med systemets krav om succes og skal holde sig inden for visse sociale normer. De bærer selv ansvaret for succes, men det er stadig akademikerbørn der kommer på universitetet - og de marginaliseredes børn ender som udstødte - i hovedreglen. Bogen rummer en række fremadrettede indspark til ungdomspolitikken.

Der findes meget litteratur om unge. En del af titlerne fokuserer og beskriver indvandrerunge, kvinder/piger, kriminelle eller andre afgrænsede grupper. Ungdomsliv er fokuseret på hele ungdomsbegrebet og kommer godt rundt i de unges verden.

En samlet beskrivelse af Danmarks ungdom og dens situation i det senmoderne samfund. Bogen formulerer den nyeste forskning i et forståeligt sprog.