Bøger / faglitteratur

Unge med særlige behov


Beskrivelse


Beskrivelser af en række diagnoser (f.eks. ADHD, autismespektrumforstyrrelser og OCD) hos sårbare unge på ungdomsuddannelserne samt pædagogiske værktøjer til at støtte de unge og gøre dem stand til at gennemføre uddannelsen.

Anmeldelser (1)