Bøger / faglitteratur / bibliografier

Unges sprog


Beskrivelse


Om centrale aspekter af de unges sprogbrug samt om slang, bande- og skældsord, mødet med engelsk og multietnisk dansk og de sprogfornyelser der udspringer af nye kommunikationsformer som chat, sms, mail og graffiti.

Anmeldelser (7)


Bibliotekernes vurdering

d. 17. sep. 2008

af

af

Bodil Pedersen

d. 17. sep. 2008

Bogen henvender sig til alle, der er optaget af og beskæftiger sig med sprog - især med fokus på unges sprog.

J. Normann Jørgensen (professor ved Københavns Universitet) og Pia Quist (adjunkt, ph.d. på Københavns Universitet) giver et signalement af unges sprog og sprogbrug. Fra forordet citeres: "Sprog er dynamisk og foranderligt for alle mennesker i alle aldre, men allertydeligst, når man ser på de unge." Bogen indledes med kapitler, hvor begreber som ungdom, sprog og sprogforandring indkredses og ses i en større sammenhæng. Derefter følger kapitler om "Ordforråd", "De mange sprog", "Interaktion" og "Ny teknologi"- med underafsnit som fx pendulord, det multietniske dansk, leg med sprog og engelsk i dansk. Hvert kapitel afsluttes med kommenterede litteraturforslag. Bagest findes litteraturliste og stikordsregister.

Bogen er helt up to date og bygger på nyeste forskningsresultater.

Læseren får en aktuel og grundig indføring i forskellige apekter af unges sprog og sprogbrug bl.a. belyst gennem interessante, velunderbyggede og morsomme eksempler. Bogen kommer desuden til at fremstå som et (optimistisk) indlæg i den tilbagevendende debat og "de gamle sure mænds"(af begge køn) bekymring for unges sprog. Man fristes til at sige: en herrefed bog.


Folkeskolen

Årg. 125, nr. 29 (2008)

af

af

Helge Christiansen

Årg. 125, nr. 29 (2008)


Weekendavisen

d. 17. dec. 2008

af

af

Heidi Laura

d. 17. dec. 2008


Hermes

Nr. 43 (2009)

af

af

Loránd-Levente Pálfi

Nr. 43 (2009)


Dansk noter

Nr. 2 (2009)

af

af

Johan Vedel

Nr. 2 (2009)


Antropologi

Nr. 59/60 (2009)

af

af

Louise Tranekjær

Nr. 59/60 (2009)