Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Universet


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 26. juni 2006

af

af

Jens Verner Nielsen

d. 26. juni 2006

Som de tidligere bind i serien af fagbøger for mellemtrinnet har også denne en lækker og indbydende opsætning med teksten i to åbne spalter afbrudt af illustrationer og faktabokse med uddybninger af begreber fra teksten. Den er sprogligt tilgængelig for børn fra omkr. 12 år både til fællesgennemgang i klassen og til selvlæsning af interesse eller til emne- og projektarbejder. Illustrationerne - overvejende farvefotos i gode størrelser - supplerer og uddyber tekstens oplysninger og indbyder til fordybelse og overvejelser. Når det alligevel ikke er nogen nem bog at læse, skyldes det, at dens emner forudsætter fantasi og forestillingsevner på et ret højt abstraktionsniveau, og at der er mange fakta og informationer i meget kort form. Og oplysningerne er ofte præsenteret mere som igangsættende spørgsmål om mulige sandheder end som skråsikker fremlæggelse af fakta. Vi præsenteres i en snes overskuelige kapitler med korte afsnit for universets mulige opståen og stadige udvidelse, for udforskningen af rummet til dato, for mulighederne for kommunikation i universet, for trusler fra nedslag fra asteroider og for rejser ud i rummet. Til slut fornuftigt stikordsregister og ganske få bøger og websteder til videre læsning. Der er en del nyere materialer om rum og univers, men ingen gør denne udgivelse overflødig.