Bøger / faglitteratur

Universitetspædagogik


Beskrivelse


En lærebog til undervisere på videregående uddannelser på universitetsniveau. Med afsæt i forfatternes erfaringsbaserede og konkrete forslag klæder bogen dig på til forskellige typer universitetsundervisning, fra traditionelle forelæsnings- og vejledningsaktiviteter til case- og projektarbejde og e-læring. Du kan bl.a. få vejledning i, hvordan du tilrettelægger, gennemfører, evaluerer og videreudvikler din egen, individuelle undervisningspraksis inden for de rammer som universitetet og forskningsbaseringen danner om undervisningen. Bogen giver dig desuden redskaber til at overveje dit læringsteoretiske fundament.
1.1 Udviklingstendenser i universitetets rolle 1.2 Forskningsbaseret undervisning, 2.1 Undervisning for læring, Universitetspædagogiske modeller og principper, 2.3 Undervisningsmiljø, 3.1 Deltagerforudsætninger, 3.2 Kursusbeskrivelser, 3.3 Lektionsplanlægning, 3.4 Kursusplanlægning, 3.5 Instruktion af skriftlige opgaver, 4.1 Forelæsning, 4.2 Gruppearbejde, 4.3 Casebaseret undervisning, 4.4 Problemorienteret og projektorienteret undervisning, 4.5.1 Aktiviteter i og udenfor undervisningen, 4.5.2 Aktiviteter i fagene, 4.6.1 Feedback, 4.6.2 Clickers, 4.7 Diskussioner og argumentation i undervisningen, 4.8 E-læring, 5.1 Processtyring og kommunikation i vejledningen, 5.2 Teksten i vejledningen - vejledning på tekst, 6.1 Eksamen, 6.2 Evaluering af undervisning, 7.1 Undersøgelse af egen undervisning, 7.2 Kollegial supervision, 7.3 Undervisningsportfolio, 7.4 Informationssøgning om universitetspædagogiske emner, 7.5 Underviserrollen.

Anmeldelser (3)


Dansk pædagogisk tidsskrift

2014, nr. 3

af

af

Peter Østergaard Andersen

2014, nr. 3