Bøger / faglitteratur / bibliografier

Urbanisering og bysystemer i Europa indtil ca. 1800 : en oversigt over nyere forskningsresultater


Beskrivelse


Oversigt over forskningen i byudvikling i Europa og økonomiske relationer mellem byerne i perioden 1000-1800, med hovedvægten lagt på tiden efter 1500.

Anmeldelser (1)


Historisk tidsskrift

Bd. 113, h. 2 (2013)

af

af

Henrik Gjøde Nielsen

Bd. 113, h. 2 (2013)