Bøger / faglitteratur

Vadehavet som forbindelsesvej i tusind år


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Indhold

  • Vadehavsøen Fanø - søfart med maritime spor / Mette Slyngborg

  • Vadehavet som forbindelsesvej i oldtiden / Sarah Skytte Qvistgaard

  • Everten i tusinde år / Niels Frederiksen

  • Fiskeri og varetransport i Vadehavet / Søren Byskov

  • Foryngelse af vores lokale, sejlende kulturarv / Torben Kjærbro