Bøger / faglitteratur

Valgterapi


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Lone Andersen

d. 18. dec. 2018

Forfatteren er amerikaner og nu professor i klinisk psykologi. Hans terapiform er påvirket af Freud, Sartre, Rogers og Reik, men navnlig har Albert Ellis' rationel-emotive terapi haftindflydelse på hans udvikling. Greenwalds egentlige mål for klienten er erkendelse, en bevidsthed om det valg, ban har truffet, om den sammenhæng i hvilken han traf valget, og hvad han får ud afdet. Resultatet behøver ikke nødvendigvis at blive en forandring. Valgterapi er mere end en teknisk strategi, det er en livsform. Bogen er meget personligt skrevet, hele tiden omtales forfatterensegne erfaringer og synspunkter. Kapitel 4 på godt 60 sider hedder endog: Mine beslutninger, mit liv, mine patienter. Efter en række kapitler med beskrivelse af valgterapien anvendt over forforskellige forstyrrelser (navnlig seksuelle) og psykoser sluttes af med forholdet til andre terapier og praktiske råd om, hvordan man kan få udbytte af bogen. På grund af den ligefremme ogunderholdende stil uden teoretiseren vilbogen kunne bruges af de mange, der søger at opnå større selvindsigt.


Politiken

d. 23. dec. 1976

af

af

Eric Danielsen

d. 23. dec. 1976


Information

d. 11. dec. 1976

af

af

Finn Abrahamowitz

d. 11. dec. 1976