Bøger / faglitteratur til børn / lærebøger

Vejen mod Europa : (tiden efter 1875)


Beskrivelse


Emneopdelt Danmarkshistorie, der behandler kolonierne, arbejderne, de nationale strømninger, første verdenskrig, diktaturerne, besættelsen, den kolde krig, ungdomsoprøret, europæisk samling og opbrud, kampen for ligestilling og medierevolutionen.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 27. feb. 2001

af

af

Lars Larsen

d. 27. feb. 2001

3. bog i den vellykkede serie Før, nu - & hvad så. De første Maden, magten og danskerne og Da Danmark blev mindre og verden større, 1997 og 1999, handler om tiden frem til midten af 19. århundrede. I den nye bog gives en tematisk beskrivelse af Danmarks historie efter 1875, der sætter landets udvikling i sammenhæng med Europa og den øvrige verdens: Kolonisering, nationaldyrkelse, verdenskrigene og den mellemliggende periode præget af revolution, uro og økonomisk krise. Besættelsen og de seneste års debat om samarbejdspolitik og modstandsvilje bliver behandlet. Den kolde Krig, opsvinget i 1960erne og nedturen i 1970erne, ungdomsoprøret og ligestillingskampen. Til sidst behandles det stadigt tættere samarbejde i Europa, Danmarks placering og selvbillede i dette samarbejde, og efter et kapitel om massemedierne som magtfaktor, giver forfatterne bud på fremtidens spørgsmål. Bogen er engageret og velskrevet, og de mange velvagte fotos, kort, tegninger, tabeller og faktabokse supplerer og uddyber teksten. Den fyldige indholdsfortegnelse og et detaljeret register gør bogen egnet til opslag. En god introduktion til perioden, og et fint supplement til For folk og fædreland, (99/13). Til opgaveskrivende og historieinteresserede unge fra 14 år og voksne.


Bibliotekernes vurdering

d. 27. feb. 2001

af

af

Jens Verner Nielsen (skole)

d. 27. feb. 2001

Den medrivende spændende lærebog i historie fortsætter hvor forgængeren Da Danmark blev mindre ... (99/25) slap. I godt en halv snes kapitler behandles centrale, udvalgte problemfelter til belysning af nationalstatens etablering, konsolidering og mulige afvikling fra industrialiseringen gennem verdenskrigene til velfærdsstaten og dennes integrering i EU. Teksten, der er sat i to ret tætte spalter, er eksemplarisk velskrevet i et enkelt sprog med relevante og ofte provokerende oplysninger og skiftende synsvikler og igangsættende spørgsmål. I skolens ældste klasser kan bogen ikke blot give et effektivt overblik over perioden, men også bruges som opslagsbog til nyttige oplysninger om faktiske samfundsforhold. Et omfattende og anvendeligt register bidrager hertil. Overalt er teksten afbrudt af illustrationer og faktabokse på tonet baggrund med korte og centrale kildetekster, meget sigende statistiske oversigter og uddybende oplysninger. Billederne - fotos i s/h og farve - optager lige så meget plads som teksten og rummer også lige så mange informationer støttet af fyldige billedtekster. Det tilhørende arbejdshæfte indeholder en overvældende mængde varierede opgaver til kontrol og uddybning af tekstbogens oplysninger.