Bøger

Velfærdsteknologi i plejeboliger : Borger, medarbejder og økonomisk perspektiv