Bøger / faglitteratur

Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne : på tværs af fagkulturer og paradigmer


Beskrivelse


Indenfor samfundsvidenskaberne findes der mange forskellige og ofte modstridende antagelser om, hvordan viden opbygges, hvad samfundet er, og hvad der indgår i en samfundsvidenskabelig analyse. Denne bog sigter på at give en samlende og loyal fremstilling af de mest fremherskende videnskabsteoretiske paradigmer og de ofte frugtbare diskussioner, der har været ført imellem de enkelte paradigmers tilhængere. Formålet er, at give læseren overblik og den indsigt, som er nødvendig i det videnskabelige arbejde, når man skal begrunde egne valg af fremgangsmåder og belyse de idéer, der ligger bag.