Bøger / faglitteratur til børn

Vietnamkrigen


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 3. mar. 2005

af

af

Erik Boas Pedersen (skole)

d. 3. mar. 2005

Denne nye serie, hvor der før er udgivet titler om Afghanistan, den arabisk-israelske konflikt, Hiroshima, Hitlers Tyskland og Irak, fremlægger sit stof i en ny ramme, hvor kilder og øjenvidner får en mere fremtrædende plads. Bogen er opdelt i opslag med fagtekst på venstre side og udsagn fra en involveret på højre side. Når fagteksten under overskriften "Uro på hjemmefronten" fortæller om anti-krigsbevægelsen i USA, er højresiden helliget et centralt uddrag fra Ron Kovic' selvbiografi Født den 4. juli, 1990. Selv om bogen på grund af sin begrænsede plads må fremstå summarisk, uden de store nuancer, giver den dog et fint indblik i emnet og en ide om hvad der kan arbejdes videre med og ikke mindst hvorfra. Bagest i bogen optræder en udførlig kildeliste, der fører bogens personlige indslag tilbage til de originale skrifter. Derudover tidsoversigt over krigen, internetadresser og liste over andre vigtige bøger om emnet. Ordliste og stikordsregister. Hvert opslag er forsynet med ét til to fotos, der understøtter teksten. På sympatisk og afbalanceret måde giver bogen et fint, overordnet indblik i Vietnamkrigen, krigens parter og eftervirkninger. Til de interesserede og til det grundlæggende arbejde i historie, samfundsfag eller projektarbejde for 8.-10. klasse (ca. 14-16 år).Informationer og udgaver