Bøger / faglitteratur

Vietnams historie


Beskrivelse


En beskrivelse af landets lange og begivenhedsrige historie fra de halvmytiske riger omkring år 1000 f. Kr. til nutidens Vietnam.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

2006

af

af

Hans Michelsen

2006

Dette er den eneste nyere bog på dansk, der omfatter hele Vietnams fascinerende historie skrevet til den alment interesserede læser..

Vietnam har en lang, begivenhedsrig historie, og beskrivelsen starter med de halvmytiske riger omkring 1000 år før Kristus for at blive ført op omkring år 2000 til nutidens Vietnam, hvor den markedsøkonomiske tænkning vinder større indpas. Vietnamkrigen sætter et skel, og det tidligere Syd domineres nu af det tidligere Nord. Det er et land præget af krige og andre landes dominans. Der peges på, at Vietnam har en intellektuel arv, der adskiller sig meget fra nabolandenes, og der spores stærk indflydelse fra konfucianismen. Forfatteren er svensk professor med speciale i Østasiens historie..

Bøger om Vietnam drejer sig i vid udstrækning om vietnamkrigen og ikke landets historie, og derfor udfylder denne bog et hul..

Det er lykkedes for forfatteren at sætte Vietnams historie ind i en større asiatisk sammenhæng. Den omfangsrige, lidt tørre fremstilling lægger vægten på tiden før Vietnamkrigen, hvor man kunne ønske sig en grundigere gennemgang og analyse af det moderne Vietnams historie og betydning for Østasien. Det er en vigtig bog, der er sparsomt illustreret, og den afsluttes med et større bibliografisk essay. Bogen er videnskabeligt funderet.


Noter / Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF

Nr. 172 (2007)

af

af

Jørgen Krøigård

Nr. 172 (2007)