Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Vikinger : indsigt og udsyn


Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 1. juni 2006

af

af

Finn Windfeldt Hansen

d. 1. juni 2006

Vikinger og vikingetiden er et ellers ikke ubeskrevet emne. Denne bog afdækker da heller ikke nyt materiale, men i sin tilgang til emnet lever den op til sin undertitel: "indsigt og udsyn". Forfatterne der begge underviser i gymnasieskolen, forsøger nemlig at viderformidle den viden og de overvejelser som den historiske forskning til hver en tid har givet anledning til. Forskningen, også den nyeste, inddrages således flittigt tillige med danske og udenlandske historikeres tidligere resultater og konklusioner hvorved bogen i højere grad end måske vanligt og forventeligt fremstår analyserende og reflekterende. En emnemæssig vinkling som gerne skulle matche målgruppen, gymnasiets 2. og 3. g'ere, i en moderne undervisningssammenhæng. Her præsenteres ellers nær sagt vanlige delemner som handel, vikingeskibe, bopladser, togter, kongemagt og rigsdannelse, kristendom og hedenskab, vikinger som en senere tids sindbillede på det nordiske m.v. Emner der også præsenteres i afsnit og tekster af mere kildekritisk tilsnit med henblik på at præsentere historisk metode m.v. En udgivelse hvis pædagogiske tilsnit opleves relevant og retvisende - formentlig også af den læge, interesserede læser. Illustreret med fotos, kort, tegninger, tabeller m.v. samt med diverse litteraturhenvisninger Man kan vel næppe forvente, endsige forlange mere af en i øvrigt indbydende og velskrevet lærebog!.


Folkeskolen

Årg. 124, nr. 26 (2007)

af

af

Tonny Hansen

Årg. 124, nr. 26 (2007)


Religion

2007, nr. 4

af

af

Bodil Heiede Jensen

2007, nr. 4


Noter / Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF

Nr. 170 (2006)

af

af

Gitte Kjærup

Nr. 170 (2006)


Gymnasieskolen

Årg. 89, nr. 15 (2006)

af

af

David Kyng

Årg. 89, nr. 15 (2006)