Bøger / faglitteratur

Viljens frihed og personbegrebet


Beskrivelse


Omhandler menneskets autonomi, undersøgt gennem viljens struktur og vores kapacitet til at reflektere over vores egen frihed. Ved at bruge stofafhængighed som eksempel viser Frankfurt forskellene mellem en fri og en ufri vilje.