Bøger / faglitteratur til børn

Vind


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 13. aug. 2004

af

af

Lasse Andersson (skole)

d. 13. aug. 2004

I denne nye serie Energikilder udkommer to titler: Atomkraft og Vind. Bogen Atomkraft gennemgår i tretten afsnit udnyttelsen af atomenergien og de problemer der er forbundet hermed. Emnerne er bl.a. spaltning af atomet, reaktortyper, risiko for ulykker og kernefusion. Bogen fremdrager både fordele og ulemper ved atomkraft. Også i bogen Vind er der tretten afsnit med emner som: Vindmøller før og nu, vindmølleparker, turbinedesign, for eller imod vindkraft og fremtidens vindenergi. For begge bøger gælder at afsnittene består af dobbeltopslag domineret af forskellige illustrationer og faktabokse. Brødteksten er sat i en stor læsevenlig typografi. Teksten er forholdsvis kortfattet og giver naturligvis kun et overfladisk indblik i teknikken bag udnyttelsen af de to energiformer. Men begge bøger kommer langt omkring og behandler de lidt kontroversielle emner neutralt og reelt. Bøgerne kan læses fra 5. klasse (ca. 11 år) og er egnet til et tema om energi. Menneskets brug af energikilder er et debatområde der ikke er blevet mindre presserende med årene, så selvom vi har andre bøger om emnet, er det vigtigt med fornyelse og supplering.