Bøger / faglitteratur

Vokset op med alkoholproblemer : barndom og voksenliv : konsekvenser, modstandskraft og frigørelse


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 5. mar. 2009

af

af

Lis Pedersen

d. 5. mar. 2009

Bogen henvender sig til voksne børn af alkoholikere og til terapeuter.

Trembacz er psykolog og har bl. a. skrevet Familier med alkoholmonstre : forståelse, respekt, forandring, 2008. Bogen har 2 dele. 1. del behandler selve alkoholismens indvirkning på krop og psyke, hvad det betyder for de pårørende, hvordan de kan reagere, og hvad det betyder for deres voksenliv. Sidst beskrives, hvordan de igen kan komme på fode som hele mennesker. 2. del er cases fra Trembacz' klinik. Ikke mange, derimod nogle få, som beskrives indgående fra start til slut og med en gennemgang af, hvordan der bør arbejdes med en klient med den type problemer. Ikke alle har fulgt et helt forløb, nogle er sprunget fra tidligere, men beskrives også indgående. Der er indholdsfortegnelse og register.

Der er ikke mange bøger med samme fokus, de bedst sammenlignelige er af samme forfatter: At kæmpe for nærhed : voksne børn af alkoholikere kan lære at indgå i nære forhold, 2008 og Voksne børn af alkoholikere, 2007. Disse henvender sig mest til de voksne børn, men kan også bruges af behandlere.

En meget fin og allround bog om et alvorligt emne, og den vil givet få en del brugere blandt både de voksne børn og behandlerne.