Bøger / faglitteratur / ordbøger

Vores energi


Beskrivelse


Regeringens energiudspil indeholdende en række initiativer inden for energieffektiviseringer og vedvarende energi. Målsætningen er en omstilling til 100 % vedvarende energi i 2050.