Bøger / faglitteratur / bibliografier

300-timers-reglen : betydningen af 300-timers-reglen for gifte kontanthjælpsmodtagere


Beskrivelse


Virkninger af, at gifte kontanthjælpsmodtagere skal præstere mindst 300 timers ustøttet erhvervsarbejde inden for en periode på to år for fortsat at kunne modtage kontanthjælp, forudsat at vedkommende er arbejdsduelig.