Bøger / faglitteratur

ADHD : bidrag til en kritisk psykologisk forståelse


Beskrivelse


I det seneste årti er antallet af børn og unge, som diagnosticeres og sættes i medicinsk behandling for ADHD, noget nær eksploderet. ADHD-feltet har hidtil været domineret af en overvejende sundhedsvidenskabeligt funderet tilgang, ligesom behandlingen af ADHD primært har været medicinsk, eventuelt suppleret med adfærdsterapi. Carsten René Jørgensen fremlægger en række tilløb til en mere psykologisk og psykodynamisk forståelse af nogle af de problemstillinger, der knytter sig til ADHD-området, herunder problemer omkring ADHD-diagnosen, risiko for over- og fejldiagnosticering samt medikalisering af sociale problemer. ADHD: Bidrag til en kritisk psykologisk forståelse skitserer en mere humanvidenskabeligt funderet psykologi og psykiatri med fokus på psykosociale faktorers betydning for forståelse og behandling af psykiske lidelser, især ADHD-relaterede lidelser. Bogen kan samtidig læses som en kritik af, hvordan sundhedsvidenskabelige, biomedicinske og neuropsykiatriske tilgange i de seneste årtier har fået en stadig mere dominerende position inden for psykologien og psykiatrien.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 10. mar. 2014

af

af

Mette Fersum

d. 10. mar. 2014

Til dem med interesse for ADHD, ud fra et psykologisk perspektiv og interesse i den humanvidenskabelige psykologi. Bogen kan også læses som et bidrag til en kritisk psykologisk forståelse med fokus på psykosociale faktorers betydning og behandling af psykiske lidelser. Det er en fagbog på et relativt højt niveau.

C.R.J. er professor i klinisk psykologi ved Aarhus Universitet. Han har skrevet flere lærebogskapitler om personlighedsforstyrrelser, borderline m.m. Det seneste årti har flere og flere børn og unge fået en ADHD-diagnose og er sat i medicinsk behandling. Han stiller bl.a. spørgsmål til, om det er fagligt forsvarligt at så mange børn og unge sættes i medicinsk i behandling, og kan ADHD være andet end primært udtryk for biokemiske ubalancer i hjernen? Han kommer hele vejen rundt om, hvad ADHD er, diagnostiske kriterier, problemstillinger, årsager til stærkt stigende medicinforbrug, en human og sundhedsvidenskabelig tilgang til menneskets psykologi m.m. C.R.J. ønsker et langt bredere, mere psykologisk og dynamisk syn, som hæver sig op over ADHD-diagnosen. Det er fagligt velfunderet og er underbygget bl.a. med en videnskabelig reviewproces.

Dele af bogen har været offentliggjort i en af hans tidligere bøger Danmark på Briksen, 2012. Der er en meget udførlig litteraturliste til andre relevante bøger, primært forskningstitler.

Et bog som bør købes til de store biblioteker, evt. CB-bibliotekerne, da studerende og andre der skriver om emnet vil efterspørge en bog som denne.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 10. juni 2014

af

af

Flemming Platz

d. 10. juni 2014


Pædagogisk psykologisk tidsskrift

Årg. 51, nr. 2 (2014)

af

af

Henning Strand

Årg. 51, nr. 2 (2014)


Social kritik

Årg. 26, nr. 139 (2014)

af

af

Lars Rasborg

Årg. 26, nr. 139 (2014)