Bøger / faglitteratur / bibliografier

Ægteskab og migration : konsekvenser af de danske familiesammenføringsregler 2002-2012


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 20. dec. 2013

af

af

Jytte Bræmer

d. 20. dec. 2013

Til politikere og embedsmænd, der beskæftiger sig med integration og familiesammenføring.

Danmark har siden 2002 haft Europas skrappeste regler for familiesammenføring. Bogen præsenterer en række forskningsprojekter, der påviser, hvilke konsekvenser - tilsigtede som utilsigtede - reglerne har haft gennem ti år. En indledende artikel analyser en række folketingsdebatter med det formål at undersøge, hvordan lovgivningen er blevet til, og hvilke diskurser, der er underliggende. De efterfølgende artikler analyserer, hvorvidt reglerne har haft de beskæftigelsesmæssige og uddannelsesmæssige virkninger, der var formålet, hvordan reglerne har påvirket partnervalget, hvilken indflydelse, de har for intimsfæren og familielivet, og hvordan potentiel vold i ægteskabet påvirkes af det afhængighedsforhold, der opstår mellem ægtefællerne. Et afsnit beskæftiger sig med "Sverigesmodellen", hvor par finder andre veje for at kunne være og bo sammen. Endelig præsenteres et studie af transnationale ægteskabelige relationer mellem danske kvinder og cubanske mænd. Det er forskning på tværs af disciplinerne sociologi, politologi, økonomi og antropologi, og er i sagens natur på et højt fagligt niveau, men bør have stor politisk interesse.

Om emnet findes Poulsen: På tværs og på trods, 2012, der dog ikke i samme grad er på et forskningsniveau som denne.

Præsentation af forskning, der afdækker hvilke konsekvenser de danske familiesammenføringsregler har haft i en ti-årig periode.


Weekendavisen

d. 17. jan. 2014

af

af

Frede Vestergaard

d. 17. jan. 2014