Bøger / faglitteratur / lærebøger

Aktie- og anpartsselskabsret : kapitalselskaber


Beskrivelse


Erhvervsstyrelsen bidrager til at udvikle de selskabsretlige regler, men udøver også en aktiv kontrol og tilsyn med overholdelsen af de selskabsretlige og regnskabsretlige regler. Dette er markant kommet til udtryk i den såkaldte »kontrolpakke«, som blev vedtaget af Folketinget i maj 2020. Ændringerne i selskabsloven trådte i kraft 1. januar 2021. I overskriftsform ændrer og udvider kontrolpakken Erhvervsstyrelsens rolle fra blot at være en registreringsmyndighed til også at være en kontrolmyndighed.Siden 14. udgave af denne bog er der herudover vedtaget en række lovændringer såvel i selskabsloven som i den tilstødende lovgivning. Mest markant er ophævelsen af iværksætterselskabsformen i 2019. Mere end 45.000 iværksætterselskaber er nu omdannet til ordinære anpartsselskaber – eller opløst. Omfattende ændringer i selskabsloven er en følge af implementeringen i 2019 af det ændrede aktionærrettighedsdirektiv. Implementeringsloven indeholder tillige en række ændringer, som har til formål at gøre institutionelle investorer og andre kapitalforvaltere aktive som kapitalejere. Der er ligeledes sket en udvikling i kapitalmarkedsreglerne. Bl.a. er MiFID II blevet implementeret i kapitalmarkedsloven og de dertil hørende bekendtgørelser.

Anmeldelser (10)


Revision & regnskabsvæsen

Årg. 66, nr. 12 (1997)

af

Årg. 66, nr. 12 (1997)


Nordisk tidsskrift for selskabsret

2016, nr. 4

af

af

Hanne Søndergaard Birkmose

2016, nr. 4


Nordisk tidsskrift for selskabsret

2022, nr. 1

af

af

Hanne Søndergaard Birkmose

2022, nr. 1


Revision & regnskabsvæsen

Årg. 63, nr. 12 (1994)

af

Årg. 63, nr. 12 (1994)


Revision & regnskabsvæsen

årg 56, nr 5 (1987)

af

af

Erik Werlauff

årg 56, nr 5 (1987)


Tidsskrift for rettsvitenskap

årg 101, hft 3 (1988)

af

af

Carl Hemström

årg 101, hft 3 (1988)


Nordisk tidsskrift for selskabsret

2002, nr. 4

af

af

Nis Jul Clausen

2002, nr. 4


Revision & regnskabsvæsen

Årg. 71, nr. 12 (2002)

af

Årg. 71, nr. 12 (2002)


Revision & regnskabsvæsen

Årg. 70, nr. 2 (2001)

af

Årg. 70, nr. 2 (2001)


Nordisk tidsskrift for selskabsret

2000, nr. 2

af

af

Tore Bråthen

2000, nr. 2