Bøger / faglitteratur / bibliografier

Aktiv arbejdsmarkedspolitik : etablering, udvikling og fremtid


Beskrivelse


Analyse af Danmarks aktive arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats, dvs. offentlige indsatser, der skal bekæmpe kvantitative, kvalifikationsmæssige og geografiske ubalancer, så arbejdsmarkedets funktionsdygtighed sikres, og sociale og økonomiske hensyn forenes.