Bøger / faglitteratur

Alle børns deltagelse i læringsfællesskaber : en model for systematisk udvikling og evaluering af lokale indsatser i dagtilbud, skole og SFO : evalueringsrapport