Bøger / faglitteratur

Almen videnskabsteori : for professionsuddannelserne : iagttagelse, viden, teori, refleksion


Beskrivelse


Almen videnskabsteori er et bud på en grundbog i et moderne og aktuelt filosofikum. Bogen giver den studerende forudsætninger for og kompetencer til selvstændigt at reflektere over, kritisk vurdere og anvende filosofiske og videnskabsteoretiske begreber, teorier og modeller i uddannelse, fag og profession.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 6. feb. 2006

af

af

Søren Brunbech

d. 6. feb. 2006

Carsten Rønn er centerleder ved Jysk CVU's Videncenter for Evaluering og Kvalitetsudvikling. Hans introduktion til videnskabsteorien er primært tænkt anvendt som lærebog i videnskabsteori for studerende ved professionsuddannelserne, der bl.a. omfatter uddannelse til lærer, pædagog, sygeplejerske, jordemoder og socialrådgiver. Bogen indeholder en række grundlæggende metodologiske overvejelser i tilknytning til professionsstudier, og er bygget op omkring en undersøgelse og diskussion af begreber som iagttagelse, viden og metateoretisk refleksion, der er centrale i professionsuddannelserne. I den del der handler om metateori, eller videnskabsteori, får læseren en generel indføring i den almene videnskabsteori med en omtale af de vigtigste videnskabsteoretiske retninger og filosoffer fra Platon til Anthony Giddens strukturationsteori. Den munder ud i forfatterens eget bud på en pragmatisk konstruktivistisk videnskabsteori. Bagest er der person- og emneregister og en omfattende litteraturliste. Det er en klart disponeret fremstilling, der dog nok vil være vanskelig at læse på egen hånd, og derfor mest vil efterspørges som lærebog ved professionsuddannelserne og andre videregående uddannelser. Blandt de mange nyere titler om videnskabsteori er Søren Harnow Klausen Hvad er videnskabsteori, 2005, der er en generel introduktion og altså ikke rettet mod specielle faggrupper.