Bøger / faglitteratur

Alternative fakta - om viden og dens fjender


Beskrivelse


Et filosofisk perspektiv på begreberne fake news og alternative fakta. For mediefolk, sociologer og alle, der interesserer sig for viden og videnskabsteori.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 20. okt. 2020

af

af

Jytte Bræmer

d. 20. okt. 2020

Et filosofisk perspektiv på begreberne fake news og alternative fakta. For mediefolk, sociologer og alle, der interesserer sig for viden og videnskabsteori.

Forfatteren er professor i teoretisk filosofi og bl.a. medlem af Det Svenske Akademi. Fake news og alternative fakta er begreber, der er kommet højt på dagsordenen i kraft af Donald Trumps særlige omgang med fakta. Det kan angribes og behandles fra forskellige vinkler, og her er det med et filosofisk perspektiv, det analyseres. Det er spørgsmål som, hvad er viden, hvordan danner menneskets sig sine forestillinger om sandhed, hvordan opstår faktaresistens, hvad er evidens for en størrelse, socialkonstruktivisme, sprogets betydning for vores opfattelse af sandhed, der behandles. Hvilke motiver findes der for løgnen, og hvilken betydning har bekræftelsesbias for vores måde at opfatte fakta og virkeligheden på. Et særligt afsnit beskæftiger sig med, hvordan vi kan beskytte os mod misinformationens farer og kommer derigennem ind på det svenske skolesystem og behovet for kildekritik.

Bogen er på et relativt højt akademisk og teoretisk niveau, men sprogligt er den let at læse. Forfatteren anvender mange konkrete eksempler fra dagligdagen og gør således teorien begribelig for lægmand, men det er svært stof og kræver koncentration.

Hidtil er den vigtigste bog på dansk Fake news, den har dog mere et mediemæssigt perspektiv på emnet og beskæftiger sig også med fænomenets betydning for demokratiet.