Bøger / faglitteratur

Andelsboligforeningen : årsrapporten, andelskroneopgørelsen m.m.


Beskrivelse


Om den private andelsboligforenings årsregnskab: skattemæssige aspekter og andelskroneopgørelsen. Med eksempler på årsregnskab, selvangivelsesbilag, revisionsprotokollat og revisors regnskabserklæring.