Bøger / faglitteratur / bibliografier

Angst hos Lacan og Kierkegaard og i kognitiv terapi


Beskrivelse


En teoretisk gennemgang af Freuds (1856-1939), Kierkegaards (1813-1855) og Lacans (1901-81) opfattelser af angst. Desuden diskuteres hvilket syn psykoanalysen og den kognitive terapi har på angst.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 11. dec. 2012

af

af

Erik Nicolaisen Høy

d. 11. dec. 2012

Bogen henvender sig til psykologer, psykologistuderende, filosofiinteresserede og behandlere inden for de områder.

Forfatteren er psykoanalytiker og universitetslektor. Han er nærmest at betragte som Lacan-ekspert og har skrevet fx Lacan - sprog og seksualitet, 2009, og Angst hos Lacan og Kierkegaard, 2005. Derudover har han skrevet en halv snes værker, fx Psykoanalyse, 2010. Bogen falder groft sagt i to dele: Første del er en teoretisk gennemgang af Freud, Kierkegaard og Lacan (1901-81) og deres opfattelser af angst. Den bevæger sig inden for psykoanalyse, filosofi, psykoser og tvangsneuroser med temaer som fx objekt/uden objekt, angst/frygt/traume, årsager til angst, det gode og det onde, kvinder og angst. Anden del inddrager historiske og politiske perspektiver i angst og er en kritik af den kognitive terapi. Bogen forsøger at inddrage det moderne samfunds kontrol med mennesket som biologisk væsen og den "ekspanderende kognitive kapitalisme". Den sidste del er debatterende. Sprogligt er bogen nogenlunde fri for fagudtryk, men begrebsmæssigt for viderekomne.

Der findes en række værker om psykoanalyse, men ingen nyere om angst. Om den i bogen udskældte kognitive psykoterapi er der bl.a. Kognitiv terapi, 2012, og Angst hos børn, 2012.

Bogen kan dels anskues som introduktion, dels som et debatindlæg.